„Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0019

Projekte dalyvaujančios įmonės didelį dėmesį skiria santykiams su klientais, kurių didžioji dauguma yra užsienio kompanijos, paslaugos teikiamos skirtingose šalyse. Auganti globali ekonomika, skaitmenizacija, technologinė pažanga, skirtingas tarp šalių teisinis reglamentavimas reikalauja vis naujų ir naujų įgūdžių. Darbuotojų kompetencija atveria kelią ilgalaikėms verslo partnerystėms tarptautinėje rinkoje, padeda užsakymus įvykdyti kokybiškai ir laiku. Projekte dalyvaujančios įmonės, žmogiškųjų išteklių vystymą laiko strateginiu klausimu, į darbuotojų ugdymą ir mokymą investuoja bei jį planuoja. Dalyvaudamos projekte įmonės spręs pagrindinę problemą – kompetentingų darbuotojų trūkumas bei esamų darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymas.

Projekto tikslas – ugdyti darbuotojų specializuotus gebėjimus vykdant mokymus darbo vietoje pagal Pareiškėjo ir Partnerių parengtas reikalingas, svarbias bei aktualias mokymo programas.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 353 854,92 Eur. Likusią dalį  – 353 854,92 Eur – reikiamų lėšų skiria pati įmonė. Projekto metu mokysis 413 darbuotojų (343 unikalūs dalyviai), kurie pagilins žinias ir ugdys gebėjimus.

Projekto įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. gruodžio 18 d.- 2022 m. gruodžio 18 d.

 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram
 • Instagram